PL EN
Integrujemy
najlepsze
doświadczenia

Najważniejsze jest to, co na podstawie zachowania i działań brandu poczują ludzie. Dlatego wykorzystujemy szeroką paletę narzędzi, żeby tworzyć żywe doświadczenia, które na długo zostaną w pamięci i zbudują relacje na lata.

Wygrywamy:

Portfolio

member of:

Allegro Sp . z .o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. J. Słowackiego 19a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000418906, NIP: 113-283-19-51, kapitał zakładowy: 50 000 zł